Asociația noastră este membră a Grupului de Acțiune Locală (Gal) Bucegi Leaota.

 

Asociația Grupul de Acţiune Locală „BUCEGI LEAOTA” este constituit din 40 de reprezentanţi ai sectorului public, sectorului privat şi societăţii civile de pe teritoriul comunelor Pietroșița, Buciumeni, Runcu, Moroeni, Bezdead, Moţăieni Râu Alb şi oraşului Fieni şi are ca scop strategic principal dezvoltarea durabilă şi creşterea atractivităţii teritoriului Bucegi – Leaota, prin valorificarea potenţialului natural, cultural, material şi antropic specific zonei, care să conducă la creşterea prosperităţii şi standardului de viaţă al locuitorilor celor opt comunităţi.

 

Atingerea scopului strategic se va face prin implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală, pe baza mai multor priorităţi cheie orientate spre nevoile specifice de dezvoltare ale teritoriului cuprins în cadrul parteneriatului.

www.bucegileaota.ro